Bulong neo,móng


Công ty cung cấp các loại Bulong Neo(Móng)... theo yêu cầu của khách hàng (Bẻ L, J, U... Xi mạ, nhúng nóng ...) với các cấp bền khác nhau như: 5.6, 8.8...


Logo Đối Tác