Bulong Neo


 

Bulong Neo(Móng) được nhập trực tiếp hoặc sản xuất tại nhà máy theo yêu cầu:

- Bulong Neo(Móng) bao gồm các size từ: M12 ~ M96

- Cấp bền (5.6, 6.6, 8.8...) 

- Mạ kẽm, nhúng nóng...

 

 


Logo Đối Tác